SMATRATE DA STE USLUGOM PREVARENI I ŽELITE NA SUD? POKUŠATE RIJEŠITI SPOR PUTEM MIRENJA

U povodu tjedna medijacije koji se održava od 12. do 19. listopada, ali i u vrijeme kada ovrhe i blokade ponovo postaju aktualne, razmislimo da uvijek sporove pokušamo riješiti mirnim putem.

Svatko od nas želi svoje eventualne poteškoće s pružateljima financijskih sluga riješiti što bezbolnije, uz što manje troškova i izgubljenog vremena.

Nitko ne voli sudske postupke kao krajnju mjeru u slučaju prijepora i sumnje da nam je financijska institucija povrijedila neka prava.

Prije pokretanja sudskih postupaka postoji mogućnost mirnog rješavanja spora, koji podrazumijeva dobrovoljnost stranaka, a koji u Hrvatskoj još nije dovoljno prepoznat i nedovoljno se koristi.


Mirenje je dobrovoljno, ali treba pokrenuti inicijativu 

Zakonom o mirenju definirana je i uvedena mogućnost rješavanja sporova između dviju strana postupcima mirenja. Za razliku od svih drugih postupaka, rješavanje sporova mirenjem je, kako smo već napomenuli, dobrovoljno, što je glavna prednost tog načina rješavanja nastalog spora, a ujedno podrazumijeva i vjerojatno niže troškove od onih koji nastaju u sudskom procesu.

 Mirenje je svaki postupak, bez obzira na to provodi li se na sudu, instituciji za mirenje ili izvan njih, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog izmiritelja ili više njih, koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

Glavni je cilj mirenja rješavanje spora nagodbom uz izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, svaka snosi svoje troškove, a troškove postupka mirenja stranke snose na jednake dijelove odnosno u skladu s posebnim zakonom ili pravilima institucija za mirenje.


Prilika za rješavanje potrošačkih sporova 

Mirenje ili medijacija može se provesti u gospodarskim, obiteljskim, radnim i drugim sporovima, a često se provodi u potrošačkim sporovima, kada je riječ o kupnji potrošačke robe, komunalnim uslugama poput energije, financijskim uslugama, telekomunikacijskim, prijevozničkim i drugim uslugama.

Svi mogu pokušati provesti postupak mirenja, ali njegova uspješnost ponajprije ovisi o dobroj volji obiju strana. Prijedlog za provođenje postupka podnosi se u pisanom obliku centru za mirenje, koji prijedlog dostavlja drugoj strani, a kako bi se ona u roku od 15 dana izjasnila prihvaća li prijedlog.

Tada započinje proces mirenja, koji provode stručni izmiritelji, koji su za to uz svoje osnovno zvanje i dodatno educirani.


Kome se javiti? 

Centri za mirenje često su osnovani pri stručnim udrugama i komorama. Tako se na primjer iz područja osiguranja postupci mirenja provode pri Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO), a važno je napomenuti da se oni provode na trošak društva za osiguranje s obzirom na to da su društva, članovi HUO-a, i na taj način željela dati doprinos pokušaju da se sporovi riješe izvansudskim putem.

 Postupci mirenja tako su primjereni kada između osiguratelja i osiguranika nastane spor oko visine odštetnog zahtjeva, dok u slučajevima utvrđivanja prava na odštetu to ipak nije slučaj. Slučajevi pogodni za mirenje jesu i sporovi kod ugovorenih obrtničkih usluga kada potrošač nije zadovoljan isporučenim proizvodom ili izvedbom ugovorenih radova, a što može biti bilo koja usluga, čak i one manje uobičajene poput organizacije poslovnih događanja. 

Postupci mirenja jednostavni su postupci te se u slučaju postojanja problema ili spora s pružateljem financijskih usluga korisno informirati i o mogućnostima mirenja.

Za više informacija o pokretanju samog postupka najbolje je kontaktirati neki od postojećih centara za mirenje.