ŠTO SVE TREBA SAZNATI PRIJE UGOVARANJA POLICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA?

Ponuda polica zdravstvenog osiguranja na domaćem je tržištu velika, a kojeg ćete pružatelja usluge u konačnici izabrati vjerojatno će ovisiti o cijeni i kvaliteti proizvoda koje će vam ponuditi.

No ono što je važno, bez obzira na osiguratelja kojeg ćete izabrati, je to da vam svi prodavatelji osiguranja na jednako transparentan i profesionalan način pojasne uvjete proizvoda koji vam nude. I to prije nego što se odlučite na ugovaranje zdravstvenog osiguranja i svoj potpis stavite na ugovornu dokumentaciju, a ne nakon što je ugovor već sklopljen. 

Poslovni proces osiguratelji moraju organizirati tako da poslovne procedure budu ujednačene u svim dijelovima Hrvatske te da educiranost, profesionalnost i informiranost osoblja svugdje bude na podjednakoj, profesionalnoj razini. Samo na taj način svaki će potrošač dobiti relevantne i objektivne informacije o ponuđenom osiguranju i, u konačnici, donijeti informiranu i sigurnu odluku. 

Police zdravstvenog osiguranja pružaju različite mogućnosti – od povrata novca za lijekove do kućne njege 

Postoji dosta stavki o kojima je važno voditi računa prilikom predugovornog informiranja o policama zdravstvenog osiguranja te o tome što će nam sve „biti priznato” u slučaju problema sa zdravljem. Ono o čemu svakako treba voditi računa prije nego što potpišemo ugovor s osiguravajućom kućom jest mogućnost povrata troškova, odnosno refundiranja novca danog za neke lijekove. Preciznije, trebamo se raspitati za koju količinu lijekova dobivamo povrat troškova te je li možda riječ samo o generičkim lijekovima. Osim toga, važno je znati i koja je dijagnostika pokrivena policom i u kojim se ustanovama ona može obaviti te je li pokrivena mogućnost financiranja određenih specijalističkih pregleda i zahvata i, ako jest, u kojim se ustanovama one mogu obaviti. Neke police zdravstvenog osiguranja možda pokrivaju i nabavu nekih medicinskih pomagala, poput dentalnih i ortopedskih, ili kućnu njegu pa čak i odlazak na pregled radi „drugog mišljenja“. Zanimljivo je i to da neki osiguravatelji, ako osiguranik u nekom vremenskom razdoblju nije generirao troškove lijekove ili pregleda, čak nude i mogućnost povrata dijela uplaćene premije.

No sve to ovisi o osiguravajućoj kući i njezinoj ponudi, odnosno o polici koju ste ugovorili te je stoga važno precizno se informirati koja su sve pokrića i pogodnosti obuhvaćena tom policom. Osim za pronalazak najbolje ponude to je važno i ako odlučite raskinuti ugovor o osiguranju, iz bilo kojeg razloga, i potražiti novog osiguratelja. Pored toga, neka društva, primjerice, za prvu godinu osiguranja nude popust na premiju, a od druge godine počinje naplata pune cijene te je stoga važno unaprijed znati koja će biti cijena police kroz sve godine osiguranja. Određena društva također dodatno naplaćuju neke operativne troškove, poput aplikacije za mobitel ili digitalne iskaznice i sl. Sve su to informacije koje pri ugovaranju osiguranja možete zatražiti od djelatnika osiguranja, odnosno posrednika, a svakako se raspitajte i o uvjetima raskida ugovora

Obratite pozornost na rok trajanja police i obnavlja li se ona automatski

Pritom svakako vodite računa o tome je li zdravstveno osiguranje ugovoreno s definiranim rokom trajanja (primjerice godina dana) ili je ugovoreno do otkaza pa se svake godine automatski obnavlja. Ako je polica ugovorena „do otkaza“ ona će se automatski obnavljati svake godine na još godinu dana te je, ako tako odlučite, potrebno podnijeti pisani zahtjev za raskid (otkaz) osiguranja, odnosno zahtjev da se osiguranje ne produžava. Pritom je to važno učiniti na vrijeme, a to je često puta i nekoliko mjeseci prije isteka godine osiguranja. 

Stoga je važno informirati se o rokovima raskida te do kada najkasnije treba poslati zahtjev za raskid, a najčešće je to rok od tri mjeseca prije isteka osigurateljne godine. Ako to učinite u propisanom roku, bit će dovoljno poslati pisani zahtjev osiguratelju i polica zdravstvenog osiguranja bit će raskinuta na isteku osigurateljne godine, odnosno neće se automatski obnoviti.

U svakom slučaju, uputno je prije ugovaranja zdravstvenog osiguranja detaljno proučiti svu predugovornu dokumentaciju te u razgovoru s prodajnim osobljem dodatno razjasniti uvjete ugovora i proizvoda

Hanfa kontinuirano kontrolira rad društava za osiguranje 

No ono što je važno je da vam prodavatelji osiguranja na jednako transparentan i profesionalan način pojasne uvjete proizvoda koji vam nude. O tome računa vodi i tržišni regulator, Hanfa, koja povremeno provodi čak i tajne nadzore kako bi provjerila provode li distributeri osiguranja kvalitetno i transparentno predugovorno informiranje. Hanfa je tako nedavno donijela rješenja prema kojima su neka društva za osiguranje obavezna unaprijediti svoje poslovne procese baš u tom segmentu, kod preudugovornog informiranja. Tako su društva od Hanfe dobila uputu da unaprijede svoje poslovne procese, dorade upute za svoju prodajnu mrežu, unaprijede sustav edukacije svojih prodavača, kao i proces provjere i praćenja stručnosti i profesionalnosti svojih internih prodavača osiguranja.


Sve je to važno u procesu predugovaranja i ugovaranja zdravstvenog osiguranja te se stoga prije nego što svoj potpis stavite na ugovornu dokumentaciju detaljno informirajte i zatražite pojašnjenje za sve što vam nije jasno i što vas zanima.