ŠTO ZA GRAĐANE DONOSI KONKURENCIJA U ISPLATI MIROVINA IZ DRUGOG I TREĆE STUPA?

Osiguranici će prilikom odlaska u mirovinu moći birati koje društvo će im isplaćivati mirovinu

Odnedavno se na hrvatskom mirovinskom tržištu, uz dugogodišnje Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, pojavila i konkurencija – Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo pa će osiguranici prilikom odlaska u mirovinu moći birati koje društvo će im isplaćivati mirovinu. Poslove isplate mirovina iz drugog i trećeg mirovinskog stupa do sada je obavljalo samo Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo tako da, iako je zakonski to bilo predviđeno, građani nisu imali stvarnu mogućnost izbora. No, sada to više nije tako, a Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo već je u siječnju ove godine isplatilo nekoliko mirovina te su najavljeni planovi za daljnji rast i širenje poslovanja. 

Što i na koji način rade mirovinska osiguravajuća društva? Ona, naime, građanima nude isplatu mirovina iz drugog i trećeg mirovinskog stupa, a u skladu sa svojim mirovinskim programom koji imaju u ponudi. Mirovinska osiguravajuća društva isplaćuju mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, ušteđenu u tzv. drugom mirovinskom stupu, mirovine iz sredstava koja su građani uštedjeli i kapitalizirali u dobrovoljnim mirovinskim fondovima trećeg stupa ili, pak, mirovinu temeljem izravnih jednokratnih uplata. 

Izbor mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, drugog stupa, građani mogu učiniti putem šaltera Središnjeg registra osiguranika (REGOS), uz predočenje osobne iskaznice, a više informacija mogu pronaći na internetskim stranicama REGOS-a.

Kad je riječ o isplati mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, poznatijeg kao treći stup, tada se isplate mogu provoditi na jedan od tri načina: 

  1. putem izabranog mirovinskog osiguravajućeg društva, prema uvjetima iz Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
  2. putem društva za životno osiguranje koje ima pripadajuće dozvolu Hanfe, prema uvjetima iz Zakona o osiguranju
  3. putem mirovinskog društva, prema uvjetima iz Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Po stjecanju prava na mirovinu sredstva se, prema izboru osiguranika, prebacuju u mirovinsko osiguravajuće društvo koje mu onda isplaćuju mirovinu (doživotnu ili privremenu) ili, ako tako izabere, u društvo za osiguranje, koje isplaćuje rentu.  

Član fonda može odlučiti da isplatu mirovine u visini do najviše 100 tisuća kuna ostvaruje putem mirovinskog društva, kao privremenu isplatu mirovine, i to uz sljedeće uvjete: da je trajanje isplata ugovoreno na najmanje pet godina, isplate su periodične, a sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate, što znači da sam novčani iznos koji osiguranik dobije može varirati. Da bi ova opcija bila moguća isplata iz fonda mora biti predviđena prospektom fonda. 
 

Početkom rada novog mirovinskog osiguravajućeg društva za osiguranike se otvara mogućnost dodatnog odabira prilikom isplate mirovine. Razdoblje u kojem će sve veći broj građana ostvarivati pravo na mirovinu iz drugog i trećeg stupa tek slijedi, a što će otvoriti prostor i za osnivanje novih mirovinskih osiguravajućih društava, a time i veći odabir za osiguranike.