STVORENA ZAKONSKA MOGUĆNOST ZA PANEUROPSKI OSOBNI MIROVINSKI PROIZVOD

Riječ je o novom modelu dobrovoljne mirovinske štednje čije će najvažnije karakteristike biti jednostavna prenosivost između država članica EU-a te ograničavanje troškova koje će snositi sam klijent.

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), koji je donesen krajem 2022., stvoreni su zakonski preduvjeti za stvaranje novog, paneuropskog mirovinskog proizvoda. Riječ je o novom modelu dobrovoljne mirovinske štednje čije će najvažnije karakteristike biti jednostavna prenosivost između država članica EU-a te ograničavanje troškova koje će snositi sam klijent.

PEPP je oblik dobrovoljne mirovinske štednje i on sam po sebi ne isključuje druge oblike mirovinske štednje za starost, ni ijedan od postojećih hrvatskih mirovinskih stupova ili fondova. Osim mlađim generacijama koje su geografski pokretnije, ovaj proizvod može biti interesantan i onima koji stalno borave u Hrvatskoj ako im bude donosio manje troškove i konkurentnije prinose.

Takav će proizvod moći nuditi ne samo mirovinska društva, kao što je to u slučaju dobrovoljne mirovinske štednje, nego i mirovinska osiguravajuća društva, institucije za strukovno osiguranje iz drugih država članica te banke, investicijska društva i društva za osiguranje.

S obzirom na postojeću paletu proizvoda koji služe kao štednja za starost ili kao investicijska štednja, ne očekuje se velika ponuda takvih proizvoda, no određeni interes na razini EU-a ipak postoji. Prema istraživanju koje je provelo Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) početkom 2022. na razini EU-a, od 128 anketiranih društava, manje od 20 posto njih izjasnilo se tada da razmatra nuđenje PEPP proizvoda.

Društva koja odluče tržištu ponuditi ovaj dobrovoljni mirovinski proizvod zatražit će njegovo licenciranje kod nacionalnog regulatora (u Hrvatskoj je to Hanfa), a nakon njegova odobrenja EIOPA će ga registrirati u PEPP središnji registar na razini EU-a. Do sada je samo brokerska kuća iz Slovačke licencirala takav proizvod kod regulatora u Slovačkoj te je on registriran pri EIOPA-i.

Navedeni je proizvod svojevrsna nadopuna postojećih mirovinskih sustava država članica EU-a, a prema Uredbi (EU) 2019/1238 trebao bi uzeti u obzir okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike (ESG čimbenici) te se prilikom prikupljanja sredstava i njihova ulaganja voditi načelom razboritosti. Štedišama će PEPP nuditi do najviše šest ulagačkih opcija. Svakako će uključivati osnovni (basic) PEPP, a uz njega do pet alternativnih ulagačkih opcija, od kojih štediša bira jednu, a kasnije je može i promijeniti.

Pružateljima ove usluge PEPP će omogućiti ulazak na nova europska tržišta bez bojazni povezanih s fragmentiranim i neharmoniziranim mirovinskim propisima, a može biti i dodatna investicijska poluga s obzirom na to da bi mogao standardnu štednju, kroz ovaj proizvod, usmjeriti preko velikih institucionalnih investitora na tržište kapitala.