UCITS FONDOVI: KRAJEM STUDENOG 2020. NETO IMOVINA NARASLA ZA 2,1 MILIJARDI KUNA U ODNOSU NA OŽUJAK

Treće tromjesečje 2020. godine donijelo je prve pozitivne promjene u imovini otvorenih investicijskih fondova nakon većih odljeva i pada vrijednosti udjela u ožujku zbog pandemije koronavirusa.

Treće tromjesečje 2020. godine donijelo je pozitivne promjene u imovini otvorenih investicijskih fondova nakon većih odljeva i pada vrijednosti udjela u ožujku zbog pandemije koronavirusa.

Neki su se ulagatelji očito ohrabrili otvaranjem tržišta i drugim intervencijama regulatora pa je tako neto imovina s 15,6 milijardi kuna, koliko je iznosila u ožujku, porasla za oko 2,1 milijardi te na kraju studenoga iznosi 17,7 milijardi kuna.

Ipak, riječ je o skromnom rastu jer je neto imovina i dalje niža za 19,6 % u odnosu na kraj 2019., ali je zato narasla za 13,5 % u odnosu na kraj prvog tromjesečja 2020. godine.

Napajajući najviše rastao

Ulagatelji su tijekom studenoga iz različitih vrsta fondova povukli 364 milijuna kuna svoje imovine, najviše iz obvezničkih, a u manjem dijelu iz dioničkih investicijskih fondova. Međutim, unatoč naglim tržišnim neizvjesnostima ulagatelji su također i uložili 592 milijuna kuna.

U tim je promjenama imovina fondova rasla različitim ritmom: obveznički investicijski fondovi krajem listopada ostvarili su rast imovine od 1,66 %, dionički od 10,96 %, mješoviti od 5,75 % te napajajući od 24,59 % u odnosu na prethodni mjesec. U jedinom preostalom novčanom fondu u Hrvatskoj imovina pada u odnosu na prethodni mjesec, te na kraju studenog iznosi 4,9 milijuna kuna i zauzima daleko najmanji udio u ukupnoj imovini UCITS fondova.

Struktura imovine nepromijenjena

Različite vrste investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj ulažu u različite financijske instrumente, depozite i društva te se razlikuju prema strukturi ulaganja i razini rizika za ulagatelje.

Prema podacima s kraja studenog 2020. dionički fondovi svoju imovinu najviše drže u dionicama (85 %), dok u novcu drže samo 9,5 %. Mješoviti fondovi, kako im i naziv govori, ulažu gotovo podjednako u različite financijske instrumente pa tako najviše u obveznice (44 %), a potom u dionice (25 %), investicijske fondove (16 %) i dr.

Obveznički fondovi skoro tri četvrtine svoje imovine drže u obveznicama, te u novčanim sredstvima (15 %), a novčani fond najviše u depozitima s gotovo 96 %, te 8 % u novčanim sredstvima.

Prema broju ulagatelja, u otvorene investicijske fondove najviše ulažu građani, potom „ostali ulagatelji“, društva za osiguranje i investicijski fondovi.

S 13,7 milijardi kuna najveći dio imovine drže obveznički UCITS fondovi, dok se dionički UCITS fondovi po vrijednosti nalaze na drugom mjestu s iznosom od 1,6 milijardi kuna.

Više podataka potražite u Hanfinim mjesečnim izvješćima.