UKUPNI PROMET NA ZAGREBAČKOJ BURZI U CIJELOJ 2021. GODINI IZNOSIO JE 2,54 MLRD. HRK

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi za 18,8% manji nego u 2020.

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u cijeloj 2021. godini iznosio je 2,54 mlrd. HRK, što je za 18,8 % manje nego u 2020. godini. Istovremeno je tržišna kapitalizacija neznatno porasla (za 1,13 %) u odnosu na 2020. godinu. Kod dioničkih indeksa najveći godišnji rast (od 24,13 %) ostvario je CROBEXnutris, dok je najveći godišnji pad (od 31,49 %) zabilježio CROBEXkonstrukt. Dionica kojom se najviše trgovalo u 2021. bila je dionica Podravka d.d., kojom je ostvaren promet od 215,68 mil. HRK (12,4 % ukupnog trgovanja na burzi u 2021. godini) i čija je cijena ostvarila rast od 30,31 % u odnosu na kraj 2020. godine.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.