ZBOG UVOĐENJA EURA BEZ TRGOVANJA NA ZAGREBAČKOJ BURZI 29. I 30. PROSINCA

Kada je riječ o domaćem tržištu kapitala, Zagrebačkoj burzi, uvođenje eura i od burze zahtijeva i tehničku prilagodbu i dvojno iskazivanje cijena

Kada je riječ o domaćem tržištu kapitala, Zagrebačkoj burzi, uvođenje eura i od burze zahtijeva i tehničku prilagodbu i dvojno iskazivanje cijena, a to morati učiniti i Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD). Sve to uglavnom će biti tehničke prilagodbe koje ulagatelje i neće previše doticati, no ono što oni svakako moraju znati i o čemu moraju voditi računa, jest podatak da zbog uvođenja eura posljednja dva dana ove godine, 29. i 30. prosinca, neće biti trgovanja na uređenom tržištu te multilateralnoj trgovinskoj platformi odnosno Progress tržištu, kojima upravlja Zagrebačka burza. Time će članovima Zagrebačke burze, SKDD-u i SKDD-CCP-u biti omogućen učinkovit i siguran prijelaz na euro. Zato, ako trgujete, imajte to na umu, a trgovanje u euru započet će 2. siječnja 2023.

Zagrebačka burza, kao i svi drugi, od početka rujna dvojno iskazuje cijene u cjeniku svojih usluga, ali i podatke o ukupnom prometu na mjestu trgovanja i zaključnoj cijeni pojedinog financijskog instrumenta (dionice, obveznice) koji je uvršten u trgovanje. Cijene usluga u svom cjeniku dvojno iskazuje i SKDD.

Vlasnici vrijednosnih papira neće morati poduzimati nikakve posebne radnje ili aktivnosti zbog uvođenja eura osim ako se ne pojave situacije u kojima smatraju da njihova prava nisu poštovana.

Kada je riječ o uvrštenim dionicama, Zagrebačka burza na dan uvođenja eura automatski će preračunati vrijednost dionica i iskazati je u eurima prema fiksnom tečaju, zaokruženo na najbliži eurocent. Sve novčane obaveze na temelju prava i posjedovanja dionica koje dospijevaju na dan uvođenja eura ili nakon toga bit će ispunjene u eurima, preračunato prema zakonskim pravilima preračunavanja. Krajem godine Zagrebačka burza provest će prilagodbu svih burzovnih indeksa euru, i to preračunavanjem cijena u eure te izračunom novih divizora u eurima, pa će se od 1. siječnja 2023. referentne vrijednosti odnosno indeksi računati u eurima. Sve povijesne vrijednosti za sve indekse prije 1. siječnja 2023. ostaju nepromijenjene.

U prošloj godini ukupan promet Zagrebačke burze iznosio je 2,54 milijarde kuna, a najtrgovanija dionica bila je ona poduzeća Podravka, kojom je u prošloj godini ostvaren promet od 215,7 milijuna kuna. I to će poduzeće, kao i sva druga dioničarska društva, biti dužno u propisanom zakonskom roku preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice, zaokruženo na eurocent. Pritom su dobiveni iznos društva dužna uskladiti i s aktualnim propisima koji uređuju trgovačka društva te navedene promjene upisati i u sudskom registru i pri SKDD-u.

Svi mali ulagatelji u slučaju pojave eventualnih nepravilnosti u konverziji vlasničkih vrijednosnih papira, nakon pokušaja dogovora s matičnim društvom, mogu se obratiti nadležnom sudu, s obzirom da se radi o primijeni propisa o trgovačkim društvima.