ŽELITE SAZNATI KOLIKA ĆE VAM BITI MIROVINA? KORISTITE PORTAL MOJAMIROVINA.HR

Početkom ožujka 2024. godine počeo je s radom portal REGOS-a mojamirovina.hr. Za razliku od ostalih sustava izračuna vaše buduće mirovine, ovaj sustav izračunava je individualno.

Osobno planiranje mirovine jedna je od najvećih financijskih odluka u životu. Živimo u vremenu kada postajemo svjesni da će iznos naše mirovine sve više odrediti naše odluke o štednji, a sve manje država jer se već odavno mirovine ne mogu financirati prema ranijem modelu međugeneracijske solidarnosti. No ako ste na početku ili na polovici radnog vijeka, sve do nedavno nije bilo moguće izračunati potencijalnu mirovinu koju biste mogli ostvariti na kraju radnog vijeka. Sada je to moguće!

Naime, početkom ožujka 2024. godine počeo je s radom portal Središnjeg registra osiguranika (REGOS) mojamirovina.hr. Za razliku od ostalih postojećih informativnih sustava izračuna vaše buduće mirovine, ovaj sustav izračunava je individualno. Točnije rečeno, sustav je napravljen tako da koristi vaše podatke, dakle sve što ste do sada uplatili u prvi i drugi stup (u drugome modelu i treći stup). On na temelju vaših podataka prikazuje koliko će vam mirovina iznositi jednoga dana te nudi tri izračuna. Portalu Moja mirovina može se pristupiti putem poveznice mojamirovina.hr te sustava e-Građani.

„Pristupom stranici mojamirovina.hr korisnicima se otvara mirovinski kalkulator putem kojeg se anonimnim i slobodnim unosom traženih relevantnih podataka prikazuje izračun projiciranog iznosa mirovinskih primanja iz mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj“, objašnjavaju nam iz REGOS-a. Ističu da anonimni kalkulator mogu koristiti osiguranici bez registracije preko platforme e-Građani i bez učitavanja podataka HZMO-a i REGOS-a. Anonimni kalkulator prikazuje podatke o bruto mirovini.

„No prijavom u individualni mirovinski kalkulator putem sustava e-Građani (personalizirani kalkulator) sustav po OIB-u osiguranika učitava podatke koji se za njega vode u sustavu mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, uključujući i adresu prebivališta / stanovanja. U projekcije iznosa u individualnom (personaliziranom) mirovinskom kalkulatoru uključene su i najnovije porezne zakonske izmjene (Zakon o porezu na dohodak) na snazi od 1. siječnja 2024. te je u model uključena pretpostavka za korištenje osnovnog osobnog odbitka. Porez na dohodak plaća se na poreznu osnovicu po stopama koje su propisale jedinice lokalne samouprave, a te su zakonske izmjene implementirane i vidljive samo u individualnom (personaliziranom) mirovinskom kalkulatoru“, nadalje su pojasnili iz REGOS-a.

To znači da ako koristite personalizirani kalkulator, on koristi sve zakonske promjene i porezne izmjene u informativnom izračunu vaše mirovine.

 Individualni kalkulator

„Individualni (personalizirani) mirovinski kalkulator građanima prvi put omogućuje uvid u projekciju iznosa njihove mirovine temeljene na podacima koji se za njih vode u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja (I. stup obveznog mirovinskog osiguranja – HZMO i II. stup obveznog mirovinskog osiguranja – REGOS), kao i dodatne projekcije budućeg iznosa mirovine na temelju promjene parametara koji utječu na visinu mirovinskih primanja, i to od prvog radnog odnosa“, ističu iz REGOS-a.

Napominju i kako je do sada osiguranicima bilo omogućeno saznati iznos buduće mirovine najranije godinu dana prije odlaska u mirovinu, dok sada, putem portala Moja mirovina, tom podatku mogu pristupiti u svakom trenutku i od samog ulaska na tržište rada.

„Individualni (personalizirani) mirovinski kalkulator također omogućava korisnicima da na svoja računala preuzmu detaljan tablični prikaz (Excel tablica, op.a.) svih podataka na temelju kojih se izračunava projicirani iznos mirovine te osiguranici tako prvi put u svakom trenutku i na jednostavan način imaju uvid u podatke koji se za njih vode u sustavu mirovinskog osiguranja. Stanje na osobnom računu osiguranika u II. stupu također je vidljivo u tabličnom prikazu“, objašnjavaju iz REGOS-a. Ističu da na taj način građani mogu uvidjeti i sve eventualne nedostatke u upisanim podacima o stažu i uplaćenim doprinosima te na vrijeme poduzeti korake kako bi se navedeni podaci u slučaju potrebe ažurirali ili upotpunili.

Kako koristiti personalizirani kalkulator?

Prijavom putem sustava e-Građani, uz unos propisanih vjerodajnica, pristupa se individualnom (personaliziranom) mirovinskom kalkulatoru. To znači da možete koristiti sve tri razine vjerodajnica:

 1. nisku razinu – primjerice korisničko ime i zaporka
 2. srednju razinu – token banke
 3. visoku razinu – primjerice e-osobna.

Čim se ulogirate na taj način, uočit ćete dva najvažnija podatka – točan datum umirovljenja (starosna mirovina) te projiciranu neto mirovinu. Kliknete li na iznos projicirane mirovine, otvorit će vam se nekoliko podataka.

Prvo što ćete vidjeti tri su simulacije – A, B i C. Sve tri simulacije pokazuju po dva izračuna:   

 1. iznos mirovine ako odlučite prebaciti novac iz drugog stupa u prvi te vam „država“ isplaćuje mirovinu
 2. iznos kombinirane mirovine – kolika će biti isplata iz prvog, a kolika iz drugog stupa.

U svakom izračunu sustav izrađuje grafički prikaz mirovine tako da je slikovito prikazano koliko će vam u budućoj mirovini biti isplaćeno iz prvoga, a koliko iz drugog stupa.

Uskoro i projekcije iz trećeg stupa za personalni izračun

Iako portal zasad ne može prikazati dio mirovine iz trećeg stupa, REGOS najavljuje da u dijelu individualnog mirovinskog kalkulatora planiraju ugraditi i projekcije iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Jednostavnim pristupom individualnom (personaliziranom) mirovinskom kalkulatoru putem sustava e-Građani prikazuju se tri simulacije iznosa buduće mirovine: A, B i C. Individualni mirovinski kalkulator ne evidentira bruto plaću / primanja, već izdvajanja doprinosa (I. stup i/ili I.+II. stup) iz bruto plaće na temelju mirovinskog osiguranja.

Tri simulacije mirovine

Korištenjem sustava e-Građani prikazuju se tri simulacije buduće mirovine.

SIMULACIJA A – pokazuje stečena mirovinska prava do sada. Simulacija pokazuje koliko bi vam iznosila mirovina ako danas prestanete raditi i ne radite do trenutka umirovljenja.

Izračun pokazuje kolika će vam, po navedenim uvjetima, biti mirovina ako se odlučite da vam isplata bude samo iz prvog stupa (dakle, sve što ste uplatili u drugi stup prebacuje se u prvi) te koliko će vam iznositi kombinirana mirovina (isplata iz prvog i iz drugog stupa).

SIMULACIJA B – pokazuje kolika će vam biti starosna mirovina ako do dana umirovljenja nastavite raditi za plaću koju imate sada. To znači da se u ovome izračunu pretpostavlja da nastavljate raditi uz isto radno vrijeme i istu plaću koja će se ubuduće povećavati po istoj stopi kao i prosječna plaća u Hrvatskoj.

Kliknete li na bilo koju od opcija (samo prvi stup ili prvi i drugi stup), otvorit će se padajući izbornik, koji će pokazati brojne podatke.

 • Samo prvi stup – u slučaju mirovine samo iz prvog stupa pokazat će se izračun neto mirovine, mirovinski staž u trenutku umirovljenja te iznos mirovine 10 godina nakon umirovljenja.
 • Prvi i drugi stup – u slučaju kombinirane mirovine pokazat će vam se podaci trenutačnog obveznog mirovinskog fonda i trenutačno stanje na vašem računu, kao i očekivano stanje na računu u trenutku umirovljenja, koliko će se isplaćivati iz prvog stupa, a koliko iz drugog te iznos mirovine 10 godina nakon umirovljenja. Napominjemo da se ovaj izračun temelji na pretpostavci da u trenutku umirovljenja niste uzeli 20 posto jednokratne isplate iz drugog stupa.

SIMULACIJA C – ne prikazuje izračune, ali omogućuje korisniku da dobije informaciju očekivanog iznosa mirovine u izabranoj opciji umirovljenja i budućih kretanja plaća i drugih dohodaka. To znači da ako želite promijeniti posao i zarađivati višu plaću, upisujete viši iznos. Primjerice, pretpostavimo da ste do sada imali plaću od 1.000 eura bruto. No planirate promijeniti posao i zarađivati više. Ova simulacija omogućuje vam da upišete, primjerice, plaću od 1.500 eura bruto (uz podatke o sadašnjoj kategoriji OMF-a te broju djece).

Ova simulacija omogućuje puno više podataka te izračun triju scenarija

Odmah na početku dobit ćete dva podatka, kao i u dosadašnjim izračunima: podatke o projiciranoj neto mirovini iz samo prvog stupa i podatak projicirane neto mirovine iz prvog i drugog stupa.

Kliknete li na neku od navedenih opcija, otvara se padajući izbornik koji pokazuje potencijalne iznose mirovina u bruto i neto iznosu, mirovinski staž u trenutku umirovljenja te tri scenarija:

 1. scenarij umanjenih izgleda
 2. scenarij realnih izgleda
 3. scenarij uvećanih izgleda.

Spomenuti scenariji odnose se na različit pretpostavljeni rast realnih bruto plaća i prinosa OMF-ova te dobrovoljnih mirovinskih fondova, pretpostavlja se primjena sadašnjih mirovinskih i poreznih zakona te se prikazuje mirovina onog MOD-a koji nudi viši iznos.

Naravno, ispod spomenutih izračuna i podataka nalazi se grafički prikaz svih triju scenarija te omjera isplate mirovina samo iz prvog te prvog i drugog stupa.


OBRTNICI

Spomenimo kako kalkulator „tretira“ obrtnike jednako kao i sve druge zaposlenike. Oni uplaćuju mirovinske doprinose prema određenoj osnovici, odnosno plaći. Ta je osnovica temelj za izračun mirovinskih prava iz prvog stupa ako su mirovinski doprinosi doista i uplaćeni, dok su u drugom stupu relevantni samo stvarno uplaćeni doprinosi bez obzira na iznos plaće / osnovice.

„Simulacija C omogućava unos podataka prema slobodnom odabiru, a prikazuje se očekivani iznos mirovine u izabranoj opciji umirovljenja i budućih kretanja plaća i drugih dohodaka. Ta simulacija korisnicima omogućava uvid u utjecaj koji promjene relevantnih podataka za vrijeme trajanja radnog vijeka, poput visine plaće i dobi umirovljenja, imaju na iznos buduće mirovine. Portal mojamirovina.hr namijenjen je svim osiguranicima odnosno budućim korisnicima mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju“, napominju iz REGOS-a.


 Anonimni kalkulator

Za sve one koji nisu dio sustava e-Građani ili žele samo iskušati anonimni kalkulator, to mogu učiniti unosom nekoliko ključnih podataka koje trebaju unijeti sami (spol, datum rođenja, očekivana dob umirovljenja, staž, sadašnje stanje na osobnom računu u drugom i trećem stupu i dr.)

Anonimni kalkulator ponudit će vam tri izračuna, odnosno tri scenarija (kao i kod individualnog kalkulatora), samo što u ovom slučaju imate izračun mirovine i iz trećeg stupa.

Isplanirajte svoju financijsku budućnost – to je na vama

Cilj razvoja ovog portala jest, kažu iz REGOS-a, razvoj financijske i mirovinske pismenosti građana te povećanje transparentnosti i jednostavnosti pristupa informacijama iz mirovinskog sustava.

„Portal Moja mirovina osigurava potpunu transparentnost i dostupnost informacija koje se za građane vode u sustavu mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj te omogućava planiranje financijske budućnosti uvidom u projekcije iznosa mirovinskih primanja. Iznos buduće mirovine ovisi o brojnim čimbenicima, a najvećim dijelom o visini plaće i godinama staža. Vjerujemo da će portal mojamirovina.hr postati neizostavan alat u kontinuiranom planiranju buduće mirovine, osvješćivanju važnosti planiranja mirovinske štednje i donošenju dugoročnih financijskih odluka“, zaključuju iz REGOS-a.

Takav izračun ključna je informacija svima, i onima koji su tek dobili posao i onima koji imaju nekoliko godina do umirovljenja. Naime, u svim dosadašnjim izračunima izazov je bilo dobiti informaciju o potencijalnoj mirovini iz prvog stupa. Društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te brojni drugi imaju kalkulatore za izračun potencijalne mirovine iz drugog i trećeg stupa. No taj izračun bio je nepotpun.

Sada je on upotpunjen ključnim informacijama – dosadašnjim uplatama u mirovinski sustav te projekcijama za budućnost. Iako postoji opće vjerovanje da će „država riješiti sve probleme“ ako budemo imali malu mirovinu, to nije tako. O mirovini se moramo pobrinuti sami.


ZABLUDE U VEZI S MIROVINOM

 1. ima još vremena za mirovinu
 2. stignem uštedjeti
 3. pobrinut će se netko drugi (država, djeca…)
 4. imam prosječnu plaću u RH, pa ću imati i dobru mirovinu
 5. radit ću ionako cijeli život, do starosne mirovine

PRILIKE ZA BOLJU MIROVINU

 1. uplaćivati u treći stup
 2. sada mogu raditi dodatno
 3. mogu raditi i umirovljenici, a da ne izgube pravo na mirovinu
 4. najam nekretnine (vikendice, sobe)
 5. prodaja nekretnine, zemljišta