KRIPTOTRŽIŠTE PRVO U NIZU HANFINIH ONLINE EDUKATIVNIH PREDAVANJA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga poziva zainteresiranu javnost da se prijavi za online edukativna predavanja iz nadležnosti Hanfe.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga poziva zainteresiranu javnost da se prijavi za online edukativna predavanja iz nadležnosti Hanfe. Hanfa intenzivno radi na podizanju razine financijske pismenosti i zaštiti potrošača, a jedan od glavnih alata zaštite potrošača jest njihova edukacija i informiranost. Prijava za svaku od ponuđenih tema predavanja moguća je slanjem e-maila na adresu edukacija@hanfa.hr. Nakon prijave na vašu će e-mail adresu biti poslan link za spajanje na predavanje. Predavanja će se održavati putem Webex aplikacije. Za spajanje putem računala dovoljno je pristupiti linku koji će vam biti poslan putem e-maila, a u slučaju spajanja putem mobilnog telefona potrebno je instalirati aplikaciju.


Online javne prezentacije održavat će se svakog 15. u mjesecu, a do kraja 2021. godine bit će prezentirane tri teme:

1.    tema: Kriptotržište, 15.10.2021. u 10:00 sati, predavači: Filip Šaravanja i Anja Tkalčević

2.    tema: Prevare na financijskim tržištima, 15.11.2021. u 10:00 sati, predavač: Anja Tkalčević

3.    tema: Mirovinska štednja - 2. i 3. stup, 15.12.2021. u 10:00 sati, predavači: Branka Bjedov Kostelac i Anja Tkalčević

Prva online prezentacija održat će se već 15. listopada 2021. u 10:00 sati, a na njoj će stručnjaci iz Hanfe govoriti o tržištu kriptoimovine i osnovama kriptotržišta te najpoznatijih kriptovaluta, ali i o zaštiti potrošača te potencijalnim prevarama na tržištu. Nakon prezentacije predviđeno je vrijeme za pitanja i odgovore, kada ćete moći postaviti pitanja predavačima.. Za sve dodatne informacije i upite stojimo na raspolaganju.

Financijska pismenosti i edukacija važan su alat zaštite potrošača, a viša razina znanja i informiranosti omogućuje donošenje primjerenijih odluka povezanih s financijama.