Ne nasjedajte na zloupotrebu oznaka ESMA-e i Hanfe i lažne potvrde

Saznaj više

Što je važno znati prije ulaganja u kriptovalute?

Vrijednost bitcoina ponovno raste, no važno je biti na oprezu! Saznaj više

Hanfa upozorava na nezakonito djelovanje društava UAB Bitmarkets i XF24 u Hrvatskoj

Hanfa upozorava javnost na nedopušteno poslovanje društava UAB BITmarkets i XF24, koja djeluju u Hrvatskoj bez odobrenja i notifikacije Hanfe Saznaj više

Ugovori o osiguranju dani kao kolateral za kredit

Treba li nastaviti plaćati premiju i nakon otplate kredita Saznaj više

Financijska učionica

Za vašu štednju i bolju budućnost: kako danas tražiti veću plaću?

Povećanje plaće nije samo potvrda poslodavca da cijeni svojeg zaposlenika i želi da on ostane raditi u toj tvrtki, nego i jačanje financijske stabilnosti ljudi

Hanfa upozorava na rizike povezane s držanjem virtualne imovine

Hanfa poziva građane koji ulažu u virtualnu imovinu da obrate pozornost na to da njihovi novčanici kao mogu biti izloženi raznim kibernetičkim rizicima

Anja Tkalčević*: Kako novčana osobnost utječe na financijske odluke?

Novčana osobnost predstavlja naše stavove i navike kada je u pitanju upravljanje novcem

On-line kviz:

On-line kviz: Investicijski fondovi

Ispunite kratki kviz i provjerite vaše znanje o fondovima!

Pokreni

Edukativna igra Desitudo

O upravljanju novcem treba učiti od najranije dobi! Hanfa je zato, zajedno s osnovnoškolcima s Hvara, izradila edukativnu igru "Desitudo". Pogledajte!

Financijska industrija u brojkama

milijuna eura ukupnog prometa na ZSE u travnju 2024.

posto premije svih osiguranja pripada životnim osiguranjima

milijarde eura imovine otvorenih investicijskih fondova.

milijardi eura imovine mirovinskih fondova.

O nama

Portal Novac za sutra posvećen je svima koji žele odgovorno razmišljati o novcu, upravljati svojim životnim standardom i planirati svoju budućnost.

Potreba za financijskim obrazovanjem u Hrvatskoj iznimno je velika jer su odrasli građani i dalje umjesto prema ulaganju više okrenuti (pre)zaduživanju, a mladi su i dalje nedovoljno financijski pismeni.

Iako nam je financijsko bogatstvo posljednjih godina u porastu, velik broj građana i dalje ne razmišlja dovoljno o ulaganjima za starost i ne planira detaljnije svoje velike financijske potrebe i odluke.

Utemeljitelj je portala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), koja na ovaj način želi čitateljima pomoći i podržati ih u razvoju njihova znanja o novcu, s primarnim naglaskom na odgovorno ulaganje na temelju pruženih pravodobnih informacija, ali i dobro promišljenih osobnih odluka.

Ovdje ćete pronaći sadržaj koji će, nadamo se, biti dobar obrazovni materijal ne samo o financijskim uslugama nego i mogućim rizicima koji ih njih proizlaze. Dodane su i zanimljivosti, pregled trendova financijske industrije i važna događanja posvećena razvoju financijske pismenosti građana u Hrvatskoj.

CROBEX
Dionički indeks Zagrebačke burze u uporabi od 1. rujna 1997. godine. Započeo je s vrijednošću od 1000 bodova, čine ga dionice 25 izdavatelja.
DEFINIRANI DOPRINOSI
unaprijed određeni doprinosi koji se trebaju uplaćivati. Visina mirovine nije unaprijed određena. Ovisi o visini uplaćenih doprinosa, te o prinosu od ulaganja doprinosa.
DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
je fond koji na temelju odobrenja HANFA-e može osnovati mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima i kojim neko od navedenih društava upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni i zatvoreni.
FINANCIJSKI LEASING
Posao financijskog leasinga znači da davatelj leasinga na temelju ugovora o financijskom leasingu daje primatelju leasinga na korištenje objekt leasinga na određeno razdoblje te ga primatelj po isteku ugovora može steći.
INFORMATIVNI PROSPEKT
znači izjavu mirovinskoga društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskome fondu i mirovinskome društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskoga fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskome fondu.
KAPITALIZIRANA VRIJEDNOST
vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja, posebice za osiguranja s trajanjem 20 i više godina, često nema kapitalizirane vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.
NOVČANI FONDOVI
Investiraju u depozite banaka, instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja. Rast vrijednosti imovine fonda jest polagan, ali kontinuiran, dok su oscilacije vrijednosti udjela minimalne. Cilj je novčanih fondova zaštititi ulaganje od tržišnih oscilacija te osigurati sigurnost i visoku likvidnost uloga, uz stalan rast vrijednosti uloga odnosno stabilan prinos.
OTKUP POLICE ŽIVOTNOG OSIGURANJA
on je moguć pod uvjetom da su plaćene barem tri godišnje premije i prema ostalim uvjetima navedenim u ugovoru. Međutim, otkupom ugovor službeno prestaje važiti prije isteka roka trajanja osiguranja.
PREMIJA OSIGURANJA
je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju.