Što poduzeti kada se približi vrijeme odlaska u mirovinu?

Dolazi vrijeme kada će sve veći broj članovima ostvariti pravo na mirovinu iz drugog stupa. Koji su koraci ako ste odabrali isplatu mirovine iz 1. i 2. stupa te kako doći do novca iz 3. stupa? Saznaj više

Koja je razlika između tradicionalnog i unit-linked životnog osiguranja?

Unit-linked proizvod životnog osiguranja može donijeti veći prinos, ali nosi i veći rizik uslijed dodatnih ulaganja investicijskog dijela na tržištu kapitala Saznaj više

Kako štedjeti za budućnost?

Prva pomisao sigurno je klasična štednja na banci, koja u posljednje vrijeme i ne nosi neke visoke kamate, pa je dobro razmisliti i o drugim načinima štednje za budućnost, posebno za starije dane Saznaj više

Kako prepoznati i zaštititi se od prijevare?

U posljednje vrijeme građani diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, žrtve su prevara na financijskom tržištu. Saznajte kako se zaštititi. Saznaj više

Osiguravatelj mi ne želi platiti odštetu jer pretpostavlja da sam vozio/la u alkoholiziranom stanju

S ciljem osiguravanja vozila u slučaju kada vlastitom greškom prouzroče štetu na svojim limenim ljubimcima, mnogi ugovaraju kasko osiguranje i za njega redovito uplaćuju premije Saznaj više

Osiguranje od potresa ugovara se kao dopunski rizik uz osnovno osiguranje imovine

Osiguranje od rizika potresa u 2019. godini činilo je tek jedan posto bruto zaračunate premije svih neživotnih osiguranja u Hrvatskoj, što ukazuje na vrlo nisku razinu pokrića tog rizika Saznaj više

Hanfa objavila uputu primateljima leasinga u vezi s utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima povezanima s izračunom kamatnih stopa

Nakon utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u vezi s obračunom kamatnih stopa kod osam leasing društava Hanfa upućuje korisnike da se neposredno obrate leasing društvu Saznaj više

Kriptotržišta: kakva je zaštita potrošača?

Tempo rasta i razvoja tržišta kriptoimovine, kao i poveznica s klasičnim financijskim tržištima, značajno je brži od nužnog razvoja pratećeg regulatornog okvira tog tržišta. Saznaj više

Analiza Marija Gatare: Štiti li zlato zaista od inflacije?

Saznaj više

Financijska učionica

Novo edukativno predavanje u rujnu

S obzirom na skoro uvođenja eura kao valute u Hrvatskoj prvo online predavanje bit će „Uvođenje eura i sektor financijskih usluga“, u četvrtak, 15. rujna 2022., u 10 sati.

Učenici Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad pobijedili na natječaju Hanfe “Financijska pismenost kroz igru”

Igra Desitudo učenika Osnovne škole Petra Hektorovića s otoka Hvara pobijedila je na natječaju “Financijska pismenost kroz igru”, koji je provela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Počnite već danas s uštedama u vašem domu

Jednostavni načini kako učiniti vaš dom energetski učinkovitijim i pri tome uštedjeti na mjesečnim računima

On-line kviz:

Kakav ste tip ulagača?

U našem kratkom kvizu, pokušajte otkriti samom sebi, kakav ste tip ulagača

Pokreni

Zašto je važna financijska pismenost?

Kako nam financijska pismenost pomaže u donošenju dobrih financijskih odluka i zašto ju stalno treba nadograđivati! Pogledajte video!

Financijska industrija u brojkama

milijarde kuna ukupnog prometa na ZSE u 2020.

posto premije svih osiguranja pripada životnim osiguranjima

milijardi kuna imovine otvorenih investicijskih fondova.

milijardi kuna imovine mirovinskih fondova.

O nama

Portal Novac za sutra posvećen je svima koji žele odgovorno razmišljati o novcu, upravljati svojim životnim standardom i planirati svoju budućnost.

Potreba za financijskim obrazovanjem u Hrvatskoj iznimno je velika jer su odrasli građani i dalje umjesto prema ulaganju više okrenuti (pre)zaduživanju, a mladi su i dalje nedovoljno financijski pismeni.

Iako nam je financijsko bogatstvo posljednjih godina u porastu, velik broj građana i dalje ne razmišlja dovoljno o ulaganjima za starost i ne planira detaljnije svoje velike financijske potrebe i odluke.

Utemeljitelj je portala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), koja na ovaj način želi čitateljima pomoći i podržati ih u razvoju njihova znanja o novcu, s primarnim naglaskom na odgovorno ulaganje na temelju pruženih pravodobnih informacija, ali i dobro promišljenih osobnih odluka.

Ovdje ćete pronaći sadržaj koji će, nadamo se, biti dobar obrazovni materijal ne samo o financijskim uslugama nego i mogućim rizicima koji ih njih proizlaze. Dodane su i zanimljivosti, pregled trendova financijske industrije i važna događanja posvećena razvoju financijske pismenosti građana u Hrvatskoj.

CROBEX
Dionički indeks Zagrebačke burze u uporabi od 1. rujna 1997. godine. Započeo je s vrijednošću od 1000 bodova, čine ga dionice 25 izdavatelja.
DEFINIRANI DOPRINOSI
unaprijed određeni doprinosi koji se trebaju uplaćivati. Visina mirovine nije unaprijed određena. Ovisi o visini uplaćenih doprinosa, te o prinosu od ulaganja doprinosa.
DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
je fond koji na temelju odobrenja HANFA-e može osnovati mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima i kojim neko od navedenih društava upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni i zatvoreni.
FINANCIJSKI LEASING
Posao financijskog leasinga znači da davatelj leasinga na temelju ugovora o financijskom leasingu daje primatelju leasinga na korištenje objekt leasinga na određeno razdoblje te ga primatelj po isteku ugovora može steći.
INFORMATIVNI PROSPEKT
znači izjavu mirovinskoga društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskome fondu i mirovinskome društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskoga fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskome fondu.
KAPITALIZIRANA VRIJEDNOST
vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja, posebice za osiguranja s trajanjem 20 i više godina, često nema kapitalizirane vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.
NOVČANI FONDOVI
Investiraju u depozite banaka, instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja. Rast vrijednosti imovine fonda jest polagan, ali kontinuiran, dok su oscilacije vrijednosti udjela minimalne. Cilj je novčanih fondova zaštititi ulaganje od tržišnih oscilacija te osigurati sigurnost i visoku likvidnost uloga, uz stalan rast vrijednosti uloga odnosno stabilan prinos.
OTKUP POLICE ŽIVOTNOG OSIGURANJA
on je moguć pod uvjetom da su plaćene barem tri godišnje premije i prema ostalim uvjetima navedenim u ugovoru. Međutim, otkupom ugovor službeno prestaje važiti prije isteka roka trajanja osiguranja.
PREMIJA OSIGURANJA
je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju.